Jilid 5 : RAWATAN PENYAKIT AKIBAT SIHIRKAEDAH MENGELAK, MENENTANG & MENGATASI SIHIR


ISI KANDUNGAN
BAB 1: MUKADIMAH SIHIR
Pengertian Sihir Dari Sudut Bahasa
Pengertian Sihir Dari Sudut Syariat
Sejarah Dan Asal Usul SIhir
Perbezaan Antara Sihir,Mukjizat,Karamah,Ma'unah,Istidraj dan Perkara Mencarik Adat
Dalil-dalil Daripada Al-Quran dan Hadith Mengenai Sihir
Penglibatan Jin-jin Dalam Kehidupan Manusia
Perbuatan Sihir Terhadap Rasulullah SAW


BAB 2 : SIHIR MENURUT ISLAM
Pengenalan
Pandangan Ulama Mengenai Hakikat Sihir
Hukum Belajar dan Mangajar Sihir
Amalan SIhir Dalam Masyarakat Melayu


BAB 3 : PERLINDUNGAN DIRI DARIPADA SIHIR
Pemeliharaan Diri Daripada Cengkaman Sihir
Kaedah Untuk Mengelak, Menentang dan Mengatasi Sihir
 i. Ayat-ayat Al-Quran untuk Mengatasi Sihir
ii. Doa-doa untuk Mengatasi Sihir


BAB 4 : HAKIKAT JIN
Asal Usul Kejadian Jin
Jenis-jenis Jin
Tempat Tinggal Jin
Gelaran Jin Dalam Istilah


BAB 5 : PERDAMPINGAN DENGAN JIN
Saka dan Penggunaan di Kalangan Masyarakat Melayu dan Kesannya
Menuntut
Amalan-amalan Kebatinan yang Mengelirukan
Khadam Ayat dan Rijalul Ghaib
Menerima Ilmu Melalui Mimpi
Ajaran Sesat
Syaitan Manusia


JENIS-JENIS DAN TANDA-TANDA SIHIR
Mengenali Ahli Sihir dan Amalannya
Punca, Bahan dan Cara Penyihiran
Jenis-jenis Sihir dan Akibatnya
Persamaan Sihir dan Gangguan Makhluk Halus


BAB 7 : KAEDAH RAWATAN PENYAKIT AKIBAT SIHIR
Kekuatan Rohani dan Kepentingan 
Pendinding Diri
Larangan Membuat Ramalan
Kaunseling Kepada Pesakit Sihir
Ruqyah Rawatan Sihir
Kaedah Rawatan Sihir
Kaedah Penggunaan Bahan Rawatan Sihir
Kepentingan Membekalkan Pesakit Dengan Amalan Khusus
Persoalan Tentang An-Nursyrah Dalam Merawat Sihir


BAB 8 : SANTAU DAN KAEDAH RAWATANNYA
Santau Adalah Satu Amalan Sihir
Jenis-jenis Santau
Ramuan Yang Digunakan Oleh Tukang Sihir Santau
Gejala Terkena Sihir Santau
Kaedah Khusus Rawatan Sihir Santau
Pendinding Diri Bagi Perawat Sihir Santau


BAB 9 : PENYAKIT 'AIN
Mengenali Penyakit Ain
Keterangan Al-Quran dan Al-Hadith Tentang Kewujudan Penyakit 'Ain
Pandangan Ulama Berhubung Penyakit 'Ain
Jenis-jenis Penyakit 'Ain
Bagaimana Penyakit 'Ain Menimpa Manusia
Perbezaan Penyakit 'Ain dan Hasad
Penyakit 'Ain Boleh Disebabkan Oleh Orang Kafir
Pendekatan Dalam Merawat Penyakit 'Ain
Membentengi Diri Daripada Terkena Penyakit 'Ain


BAB 10 : PENGGUBALAN UNDANG-UNDANG MENBANTERAS AMALAN SIHIR
Dwi-Sistem Perundangan Di Malaysia
Keperluan Undang-undang Berkaitan Sihir
Menjadikan SIhir Sebagai Jenayah
Sihir Sebagai Bukti Di Mahkamah
Permasalahan Untuk Menbuktikan Sihir
Menggubal Akta Jenayah Sihir

No comments:

Post a Comment