Jilid 4 : RAWATAN PENYAKIT ROHANI


HAFALAN RUQYAH ASAS KETIGA,GANGGUAN EMOSI & MAKHLUK HALUS
ISI KANDUNGAN

BAB 1: HAFALAN RUQYAH ASAS KETIGA DAN KEGUNAANNYA    
  Memahami Rahsia Ruqyah Asas Ketiga
  Hafalan Ruqyah Asas Ketiga
   (1) Ayat Al-Mu'awwizat
   (2) Ayat Pembatal Sihir
   (3) Ayat Penunduk Sihir
   (4) Ayat Pendinding Daripada Sihir  
   (5) Ayat Pendinding Daripada Syaitan
   (6) Ayat Pelindungan Daripada Syaitan
   (7) Ruqyah Nabawiyyah
   (8) Doa Menghindar Syaitan
   (9) Doa Menghindar Hasutan  Syaitan
   (10) Doa Menghindar Gangguan Syaitan
   
Memahami Penggunaan Hafalan Ruqyah Asas Ketiga
   1. Keterangan al-Mu'awwizat
   2. Keterangan Ayat Pembatal Sihir
   3. Keterangan Ayat Penunduk Sihir
   4.Keterangan Ayat Pendinding Daripada Sihir
   5. Keterangan Ayat Pendinding Daripada Syaitan
   6. Keterangan Ayat Pelindungan Daripada Syaitan
   7. Keterangan Ruqyah Nabawiyyah
   8. Keterangan Doa Menghindar Syaitan
   9. Keterangan Doa Menghindar Hasutan Syaitan
  10. Keterangan Doa Menghindar Gangguan Syaitan


BAB 2: PENGENALAN PENYAKIT ROHANI     
 Gangguan Emosi
 Gangguan Makhluk Halus
 Jenis-jenis Gangguan

BAB 3: PENDEKATAN KAUNSELING DALAM RAWATAN PENYAKIT
Pengenalan dan Definisi kaunseling Secara Umum
Tujuan Kaunseling Dalam Rawatan Islam
Matlamat Kaunseling Dalam Rawatan Islam
Tahap-tahap Dalam Kaunseling
Jenis-jenis Penghidap Yang Memerlukan Khidmat Kaunseling
Persediaan Bagi Perawat Sebelum Kaunseling
Perkara Yang dibenarkan Dalam Kaunseling
Perkara Yang DIlarang Semasa kaunseling
Petua-petua Penting Dalam Kaunseling

BAB 4: RAWATAN PENYAKIT ROHANI  
  1. Gila Meroyan
  2. Nyanyuk Dementia
  3. Penerang Hati & Lupa
  4. Marah atau Panas Baran
  5. Pelembut Hati
  6. Sukar Tidur Malam   
  7. Waswas
  8. lemah Semangat 
  9. Fobia
  10. Sakit Jiwa   
  11. Sakit Rindu
  12. Masalah Rumahtangga 

BAB 5 : RAWATAN PENYAKIT GANGGUAN MAKHLUK HALUS
  1. Badi
  2. Kenan Dan Kecacatan Bayi
  3. Mengatasi Gangguan DI RUmah Atau Pejabat
  4. Histeria Dan Rasukan

No comments:

Post a Comment