JILID 1 : PENGANTAR PENGUBATAN ISLAM


KAEDAH RAWATAN PENYAKIT BERDASARKAN PETUNJUK RASULULLAH SAW
Isi Kandungan Buku Jilid 1 :
BAB 1: PENGANTAR PENGUBATAN ISLAM     
  Ilmu Pengubatan Islam
Konsep Pengubatan Islam
Sumber Rujukan Pengubatan Islam
Hidayah Daripada al-Quran
Setiap Penyakit Pasti Ada Ubatnya
Saranan Mendapatkan Rawatan
Konsep Penyembuhan Penyakit
Penyakit Sebagai Ujian  daripada Allah SWT
Penyakit dan Kesembuhan Anugerah Allah SWT
BAB 2:  KONSEP MEMPELAJARI ILMU PENGUBATAN ISLAM            
 Mempelajari Ilmu Pengubatan Islam
Syarat Memperolehi Ilmu Yang Dipelajari
Persiapan Asas Pelajar Ilmu Pengubatan Islam
i.    Aqidah Yang Mantap Dan Sempurna  
ii.    Berkemahiran Membaca Al-Quran
iii.   Ikhlas Dalam Perlakuan
iv.   Amanah Dan Bertanggungjawab
v.   Menghormati Guru
vi.   Berkorban Masa, Tenaga Dan Harta
vii. Berakhlak Islam
viii. Komitmen Mengikuti Kuliah Pengajian
 BAB 3:  RAWATAN RASULULLAH SAW DAN PARA SAHABAT
 Kaedah Rawatan Rasulullah SAW    
Kaedah Rawatan Para Sahabat
BAB 4:  DOA DALAM RAWATAN PENYAKIT
 Peranan Doa
Tujuan Berdoa        
Adab-Adab Berdoa
i.  Memilih Tempat Berdoa Yang Mustajab
ii.  Memilih Waktu Berdoa Yang Mustajab
iii. Mengetahui Kaifiat Berdoa Yang Betul
BAB 5:  SIFAT-SIFAT UTAMA SEORANG PERAWAT    
 Keikhlasan
Memahami Konsep Kemakbulan Doa
Tidak Mementingkan Diri Sendiri
Bersedia Membantu Sesiapa Sahaja
Memiliki Asas Ketahanan Jiwa Dan Kekuatan Roh
Mengetahui Perkara Yang Menghalang Usaha Merawat
BAB 6: PENGUBATAN ISLAM BERDASARKAN FATWA-FATWA ULAMA           
 1.   Hukum Menjampi Sambil Meletakkan Tapak Tangan Di Tempat Yang Sakit
2.   Sifat Dan Adab Yang Perlu Dimiliki Oleh Perawat
3.   Hukum Menjampi Beramai-ramai Menggunakan Mikrofon
4.   Hukum Menjampi Menggunakan Selain Daripada Ayat Al-Quran Dan Al-Hadith
5.   Hukum Mengkhususkan Doa Tertentu Untuk Penyakit Tertentu
6.   Hukum Tidak Mempercayai Al-Quran Boleh Menyembuhkan Penyakit
7.   Jampi Yang Sabit Daripada Rasulullah SAW
8.   Hukum Bagi Orang Yang Tidak Berpengetahuan Ilmu Agama Menjampi Dengan Ayat-Ayat Al-Quran
9.   Hukum Membaca Jampi Daripada Ayat-Ayat Al-Quran, Berulang-ulang Dengan Bilangan Yang Ditetapkan 
10. Hukum Meniup Nafas Pada Air
BAB 7:  GANJARAN PAHALA BAGI ORANG-ORANG BERIMAN YANG SAKIT DAN DITIMPA BALA
 Galakan Supaya Mendoakan Kesembuhan Saudara Muslim Yang Sakit        
Iktibar Kisah Penderitaan Nabi Ayyub AS
Ganjaran Pahala Yang Besar Bagi Yang Sabar Dan Tabah                                                    
BAB 8: KATEGORI PENYAKIT MANUSIA
Penyakit Fizikal (Jasmani)
Penyakit Hati (Spiritual)
BAB 9: AYAT-AYAT SYIFA’
 Ayat-ayat Syifa’ Dalam Al-Quran
Cara Beramal Dengan Ayat-Ayat Syifa'
BAB 10:  PENDINDING DIRI, KELUARGA DAN HARTA                         
 Melindungi Diri, Keluarga Dan Harta
Benteng Pertahanan Diri
Melindungi Harta Dengan Ayat Dan Doa Khusus

No comments:

Post a Comment